ITS | Здравен портал

Д-р Калин Георгиев – Лицево-челюстен хирург гр. София

Д-р Калин Георгиев е водещия лекар в Медицинска и дентална клиника Естетико.

Неговите интереси са насочени към лицево-челюстната и оралната хирургия.

В дългата си практика като лекар и стоматолог той използва най-съвременните методи и техники за лечение. Завършва Факултета по Дентална медицина в София към Медицински Университет със специалност дентална медицина.

По късно се дипломира и като лекар по медицина към Медицински университет-София.От 2006 г.

Работи като лекар-ординатор в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСАМ-„Н. И. Пирогов“.

През 2006 г придобива специалност Орална хирургия в катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия .

От 2011 г. е асистент в катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ към Факултета по Дентална Медицина – София.

През 2015г. придобива специалност-лицево-челюстна и орална хирургия.

КОНТАКТИ

Д-р Калин Георгиев – Лицево-челюстен хирург гр. София
Адрес: гр София ул Димитър Манов 17
Е-mail:
Web site: http://aesdenta.com/

error: Alert: Content is protected !!