Д-р Йорданка Стефанова Йорданова – Личен лекар с. Златар

Д-р Йорданка Стефанова Йорданова е личен лекар, който практикува в с. Златар и в с. Драгоево и осигурява професионална медицинска грижа на своите пациенти.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:
  • Профилактични прегледи на деца и възрастни
  • Насочване за консултация с друг специалист
  • Диспансеризация
  • Имунизации
  • Първични и вторични прегледи
  • Лечение на редица заболявания
  • Изготвяне на експертизи
  • Издаване на медицинско направление

КОНТАКТИ

Д-р Йорданка Стефанова Йорданова – Личен лекар с. Златар
Адрес: с. Златар, ул. Ал. Стамболийски 49, каб.1
Адрес: с. Драгоево, ул. Стефан Стойчев 6
Тел.: 05331/ 20 31; 0898 214 532