Д-р Ирина Ботева – УНГ – гр. София

Published by burn on

Д-р Ирина Ботева-Кирчева завършва магистратура по медицина в Медицински университет – София през 1994 г. През 2003 г. придобива специалност по Ушно-Носно-Гърлени болести, През 2010 г. завършва курс по Аудиология – аудиометрия и импедансметрия към МБАЛ Царица Йоана, гр.София. От През 2012 г.

Д-р Ботева преминава курс по медицинска педагогика за обучение на специализанти по УНГ към Факултета по обществено здраве на МУ-София. От 1995 до 1998 г. е лекар-ординатор в УНГ отделение на МБАЛ гр. Габрово. От 1999 г. до 2012 г. работи като лекар-ординатор в УНГ отделение на НМТБ Цар Борис III, София. От месец май 2012 г. до момента е лекар-ординатор към УНГ отделение на МБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ, с основна дейност консервативно и оперативно лечение, и аудиология.

Има интереси и професионални умения в областа на тоналната прагова и говорна аудиометрия, тимпанометрия и рефлекс-метрия.

От септември 2012г. Д-р Ирина Ботева-Кирчева е част от екипа на МЦ ПДКК

КОНТАКТИ

Град: София
Адрес: бул.Ген.Тотлебен 21,УНГ отделение
Телефон: 0889 399 550
e-mail: irinaborislavova@abv.bg