Д-р Ирина Апостолова – кожен лекар гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Ирина Апостолова – кожен лекар гр. Плевен

КОНТАКТИ

Адрес: Плевен, ул. Коста х.Пакев 7
Здравно заведение: ДКЦ Авис Медика
Телефон:
Телефон: (064) 909 090
Мобилен: (088) 940 107 2