Д-р Илия Калчев Катранджиев – Кардиолог – гр.Варна

Published by burn on

Д-р Илия Калчев Катранджиев е специалист по кардиология.

Роден в гр. Суворово на 04.09.1961 г.

През 1988 г. завършва Медицински университет – Варна.

Придобити специалности:

 • Вътрешни болести 1995 г.
 • Кардиология 1999 г.
 • Здравен мениджмънт 2009 г.

Началник на „Спешно отделение – възрастни“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.

Услуги:

 • Диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
 • Предоперативна консултация и подготовка за оперативно лечение с определяне на периоперативния риск.
 • Профилактични прегледи и консултации.
 • Проследяване на пациенти на антикоагулантна терапия (Синтром и др.) и определяне на дозовата схема.
 • Консултации на рискови групи пациенти
 • Определяне на риска при различни рискови групи.
 • Функционално изследване на Сърдечно-съдовата система
 • Прегледи, диагностика и лечение на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система.

КОНТАКТИ

Д-р Илия Калчев Катранджиев – Кардиолог – гр.Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1, ДКЦ „Света Марина“
Тел.: 052 302 947