Д-р Илиян Илиев – Специалист Онкология, Хирургия – гр. Варна

Published by burn on

Д-р Илиян Илиев завършва Висше образование в Медицински Университет – Варна през 1991 г.

За периода 1992 – 2011 г. е клиничен ординатор във Първа хирургична клиника на ОРКБ Варна, където извършва в пълен обем спешна и планова хирургична дейност на всички доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашночревния тракт, реконструктивни операции и пластики, изпълнявайки Стандартите на добрата хирургическа практика.

Придобива специалност „Хирургия” през 1998 г. От м.октомври 2011г.е част от екипа на хирургичното отделение към СБАЛОЗ „М.Марков” – Варна.

Работи: лапароскопска/безкръвна/, стомашночревна, колоректална, жлъчночернодробна хирургия, херниология и хирургия на перианалното пространство,пластика на хранопровод, реконструктивни и пластични операции на коремни органи и предна коремна стена.

Членува в Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.

 

КОНТАКТИ

Д-р Илиян Илиев – Специалист Онкология, Хирургия – гр. Варна
Адрес: Варна, бул. Цар Освободител 100
Тел.: 0898469040