Д-р Илияна Димитрова – Стоматология – гр. Русе

Д-р Илияна Димитрова е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град Русе.

Има сключен договор с НЗОК.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

* Поливалентна стоматология

* Профилактика

* Естетична стоматология

КОНТАКТИ

Д-р Илияна Димитрова – Стоматология – гр. Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Солун 45, блок Солун 1, вх В
Тел.: 082/ 845145; 0888145799
Е-mail: