Д-р Илиан Илиев – Коремен хирург – гр.София

Д-р Илиан Илиев е специалист по коремна хирургия.

През 1984г. завършва медицина във ВМИ- гр. София.

От 1985г. до 1986г. провежда курс по ОТМС, ВМА-гр. София.

От 1986г. до 1989г. работи като бригаден лекар в поделение.

От 1989г. до 1991г. провежда клинична ординатура по хирургия във ВМА, София.

През 1991г. придобива специалност по обща хирургия.

От 1991г. до 1994г. е асистент в клиника по обща хирургия – ВМА, гр. София.

От 1994г. до 2000г. заема последователно длъжностите старши асистент и главен асистент към клиниката по обща хирургия, ВМА, гр.София.

От 2000г. и до момента заема длъжност началник отделение към клиника по коремна хирургия, ВМА, гр.София.

Член на Български лекарски съюз(БЛС) и Българско хирургично дружество(БХД).

Владее английски и руски език.

КОНТАКТИ

Д-р Илиан Илиев – Коремен хирург – гр.София
Адрес: гр.София, ул. " Георги Софийски" 3
Тел.: 0888 708 865; 02 92 25522; 02 92 25117;