ITS | Здравен портал

Д-р Иво Николов Ботушанов – Личен лекар гр. Якоруда

Д-р Иво Николов Ботушанов е общопрактикуващ лекар.
Дейността си извършва на територията на град Якоруда.
Като общопрактикуващ лекар, д-р Ботушанов диагностицира заболяванията, назначава съответната терапия и проследява лечението.

 

 

 

ДЕЙНОСТ

Медицинските услуги, които предлага д-р Ботушанов включват:

    • профилактиката
    • диагностиката
    • терапията
    • рехабилитацията при човешките болести

КОНТАКТИ

Д-р Иво Николов Ботушанов – Личен лекар гр. Якоруда
Адрес: гр. Якоруда, ул. П.Р. Славейков 9 ет.2, каб.3
Адрес: гр. Якоруда, ул. Цар Борис ІІІ № 90
Тел.: 07442/ 23 83; 0889 520 413

error: Alert: Content is protected !!