ITS | Здравен портал

Д-р Иво Лачев – Хирург гр. Тетевен

Д-р Иво Лачев е специалист хирург и Началник на Хирургичното отделение на “МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев”.

В Хирургично отделение се осъществява диагностика, активно лечение и грижи за пациенти с проблеми в областта на жлъчно-чернодробната, стомашно-чревната, пластичната и спешната хирургия.

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания; дейности, характерни за септичната хирургия – диабетна гангрена, раневи инфекции, гнойни процеси.

Възможност за лапароскопски оперативни интервенции.

Ортопедо-травматологична дейност – в структурата се настаняват пациенти с травми и наранявания на горен и долен крайници, със среден и малък обем дейности.

Новост в структурата е разработването през последните пет години на артроскопска хирургична дейност със съвременна апаратура.

Анестезиология и интензивно лечение – разполага с модерна техника за обща и регионална анестезия и аналгезия. Обособена е стая за интензивни грижи с 4 легла със съвременна апаратура, позволяваща реанимация и 24-часов мониторинг на пациенти след тежки хирургични интервенции, травми и застрашаващи живота състояния.

В отделението работят 4-ма хирурзи, 2-ма ортопеди, 3-ма анестезиолози и 9 медицински сестри, от които 2 операционни и две анестезиологични.

КОНТАКТИ

Д-р Иво Лачев – Хирург гр. Тетевен
Адрес: гр. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" 62, каб. 32
Тел.: 0678/ 5 33 11; 0888 441627

error: Alert: Content is protected !!