Д-р Иван Иванов – Специалист акушер-гинеколог – Стара Загора

Д-р Иван Иванов е специалист по Акушерство, Гинекология и Репродуктивна медицина в гр. Стара Загора.

С над 17 години професионален опит, д-р Иванов е сред най-добрите и квалифицирани акушер-гинеколози.

Преминал е обучения по „Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия, Перинатология“ в Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna и Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna.

Притежава множество следдипломни квалификации, включително сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография, Фондация по фетална медицина, Лондон.

Образование
Септември 1986 – Юни 1991 – МГ “Гео Милев’’ – средно образование
Октомври 1991 – Юни 1997 – Тракийски Университет /МФ/ – гр.Стара Загора – Хуманна Медицина.
Януари 1999 – Януари 2003 – Завършен 5 годишен курс на специализация по Акушерство и Гинекология към Клиника по акушерство и гинекология на Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора.
Май 2004 – Призната специалност по акушерство и гинекология
Юни 2004 – завършен курс по здравен мениджмънт към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр.София.
Следдипломно обучение и квалификации
 • Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора – 26.Февруари.2001;
 • Колпоскопия – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора – 21.Март.2005;
 • Weil-Cornell Medical Obstetrics & Gynecology Seminar in Salzburg –2005;
 • Фетална морфология, 3D/4D приложения; МБАЛ СВ.СОФИЯ, СОФИЯ;
 • Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna. Mentor: Prof. Gerhard Sliutz. – October 2008. Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия, Перинатология;
 • Фондация по фетална медицина, Лондон – сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография;
 • Курс по гинекологична лапароскопия – Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център Плевен, 2010 г.;
 • Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna. Mentor: Prof. Paul Sevelda – July 2011.Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия.
Членства
 • Българска Асоциация по Акушерство и Гинекология
 • Отворен Медицински Институт към Американо-Австрийската Фондация и Български Отворен Медицински Клуб
 • БАУАГ
 • Европейска Асоциация по Онко-Гинекология
Допълнителни курсове
 • United States Medical Licensing Examination Step 1 – passed;
 • Healthcare Providers CPR/AED AHA – San Diego, CA, USA;
 • Посещавани курсове за продължително обучение, конференции, конгреси и семинари;
 • Обучение по клинични проучвания в PSI Pharma Support –GCP, стандартни оперативни процедури, етика, биостатистика и безопастност при иницииране, провеждане и приключване на клинични проучвания. Работа върху рандомизирано клинично проучване във фаза III, сравняващо два режима на лечение с Таксани на 4ти стадий на метастазирал карцином на млечната жлеза;
 • Vienna School of Clinical Research – Clinical research basics / October 2008/.

КОНТАКТИ

Адрес гр. Стара Загора, ул. Боруйград 21
Телефони 0887002966
Email iivanov_sz@yahoo.com
Специалист Акушер-гинеколог Д-р Иван Иванов www.drivanov.maxgroupbg.com