Д-р Иван Иванов – Онколог гр. Русе

Д-р Иван Иванов е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология.

 

Практикува в Комплексен Онкологичен център Русе.

В кабинетите по медицинска онкология се определя и проследява лекарствената терапия на онкологично болни пациенти (с цитостатици, хормони и имуномодулатори).
Планира се и се подготвят документи за прием в стационара. Извършва се също така и диагностика на първични тумори и метастази.
Кабинетите водят диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на дихателната система, нервната система и вторичните заболявания.

 

 

КОНТАКТИ

Д-р Иван Иванов – Онколог гр. Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2 - КОЦ Русе, ет. 3, каб. 319
Тел.: 082/ 81 9429; 0887 398 400