ITS | Здравен портал

Д-р Иван Александров – Психолог гр. Варна

Д-р Иван Александров е специалист по психология.

Практикува в УМБАЛ Света Марина – Втора психиатрична клиника в град Варна.

​Иван Александров е главен асистент и доктор по психология. Завършва психология в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. На 26години печели награда от Националното младежко изложение за изобретения и иновации 2004 и „Асоциация България”. През 2008 г. защитава докторат по психология. Води лекционни курсове като хоноруван преподавател към Технически университет – Варна и студентски стажове към ВСУ „Ч. Храбър” – Варна. Работил е като консултант и експерт към ВМА/МБАЛ –Варна, ВМА – София и Министерство на отбраната.

От 2010 г. работи като клиничен  психолог в Първа клиника по психиатрия към МБАЛ „Св.Марина” ЕАД, а от 2011 г. е избран за главен асистент в кат. „Психиатрия и медицинска психология”.

Заявил е проект на дисертационен труд за присъждане на научна степен – доктор на психологическите науки на тема – „Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда”.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

– Диагностика и лечение на депресивни разстройства

– Шизофрения и други налудни разстройства

– БАР

– Тревожни разстройства

– Невротични разстройства

– Разстройства на храненето

– Органични психични разстройства

– Разстройства на съня

–  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ

– Клинични проучвания на медикаменти

КОНТАКТИ

Д-р Иван Александров – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1
Тел.: 0887799008

error: Alert: Content is protected !!