Д-р Иванка Йорданова Ковачева – Стоматолог – гр. Средец

Стоматологичният кабинет на доктор Д-р Иванка Йорданова Ковачева се намира в град Средец. В кабинета се извършва: лечение на кариеси, избелване на зъби, профилактични прегледи, поставяне на пломби и коронки, детска и естетична стоматология.

Стоматологичният кабинет на доктор Д-р Иванка Йорданова Ковачева е оборудван с модерна медицинска техника и качествени стоматологични консумативи.

Д-р Д-р Иванка Йорданова Ковачева има сключен договор с НЗОК.

 

ДЕЙНОСТИ:

Стоматологични прегледи Средец

Като зъболекар, доктор Иванка Йорданова Ковачева извършва стоматологични прегледи в град Средец. По време на прегледа, изследва здравето на венците, зъбите, устата и езика на пациента. Стоматологичния преглед включва преглеждане и снемане на стоматологичен статус. За поддържането на добро дентално и орално здраве е от важно значение, пациентите редовно да посещават своя зъболекар.

Детска стоматология Средец

Д-р Иванка Ковачева извършва дентални услуги в областта на детската стоматология. Тази част от денталната медицина се занимава с поддържането на оралното здраве при деца и юноши. Профилактичните прегледи при децата, трябва да започнат в рана възраст, с цел навременно откриване на зъбен кариес, заболявания на пародонта, зъбно-челюстните деформации. Ранно откритите стоматологични заболявания, спестяват болката на децата и намаляват разходите за стоматологично лечение.
Естетична стоматология Средец
Д-р Ковачева предлага дентални услуги в областта на естетичната стоматология. Като зъболекар с богат опит, др Иванка Ковачева извършва:

  • почистване на зъбен камък
  • избелване на зъбите чрез ултразвук
  • поставяне на коронки и мостове от металокерамика
  • възстановяване на зъби

Д-р Ковачева ще Ви даде професионален съвет, относно поддържането на добро дентално здраве. В своя стоматологичен кабинет, доктор Иванка Ковачева извършва лечение и корекции на изкривени, счупени, тесни или малки зъби.

КОНТАКТИ

Д-р Иванка Йорданова Ковачева – Стоматолог – гр. Средец
Адрес: гр. Средец, ул. Цвятко Радойнов 13А
Тел.: 0887 940 902