д-р Ивайло Пресолски – Хирург – гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Ивайло Пресолски е  хирург в гр. Плевен

д-р Ивайло Пресолски, гл. асистент, Началник Спешна дейност на Хирургически Клиники

Завършил медицина 1982 г. Придобита специалност по обща хирургия 1988 г. От 1990 г. главен асистент към КПХБ.

Специализации: термична травма и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия.

Член на БХД, НССЛХ.

КОНТАКТИ

д-р Ивайло Пресолски – Хирург – гр. Плевен
Адрес: УМБАЛ Д-р Г. Странски, Плевен, ул. Георги Кочев 8 а
Тел.: 0885224649