Д-р Ивайло Антонов – Стоматолог – гр. Ботевград

Д-р Ивайло Антонов е специалист по дентална медицина. Има амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ.

Практикува в град Ботевград.

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:

* Обща стоматология

* Профилактика

* Протетика

* Ортодонтия

* Почистване на зъбен камък

* Екстракция на зъби

 

КОНТАКТИ

Д-р Ивайло Антонов – Стоматолог – гр. Ботевград
Адрес: гр. Ботевград, бул. България 9, вх. А, ап. 8
Тел.: 0887472160