Д-р Захари Зарков – Психиатър гр. София

Грижата за психичното здраве започва с разбирането, че добрите отношения с терапевта не просто се случват. Тези отношения са построени от опитни специалисти и грижовни психиатри и терапевти, които създават терапевтични отношения, изграждащи разбиране и развитие.

Нашето разбиране на комплексните и взаимосвързани последствия на психичните болести и психичното здраве ни позволява да помагаме на пациентите в идентификацията, разбирането и разрешаването на техните проблеми. Няма еднакви хора, така че нашият терапевтичен подход е индивидуално насочен към нуждите на всеки. Нашата цел е да Ви предоставим висококачествена услуга, която създаваме заедно с Вас.

Нашата практика

Нашият Проект е модерна идея, възникнала между специалисти в областта на психиатрията, целяща да предоставя на индивиди и семейства с психиатрични проблеми услуга според личните нужди на пациентите и техните близки. В екипа ни работят група специалисти в областта на психологията и психиатрията за възрастни и деца.

УСЛУГИ

 • Диагностициране на психични проблеми, кризи, заболявания, и нарушения в развитието при възрастни и деца.
 • Извършване на оценка и диагностика на деца с умствено изоставане, аутизъм, езикови и артикулаторни нарушения, хиперактивност и дефицит на вниманието, поведенчески нарушения, емоционални разстройства, обучителни трудности и заекване.
 • Терапия на тревожност (страхови неврози), паника, фобии, меланхолия, депресии, разстройства на паметта (свързани с деменции и черепно-мозъчни травми). Възможност за домашно посещение и лечение.
 • Водене на профилактика при тежки депресии и шизофрения.
 • Интервенции и психотерапия при зависимости към алкохол, тютюнопушене, наркотици, хазарт и модерните зависимости – интернет, електронни и компютърни игри, “шопинг” и др.
 • Сексологична консултация по проблеми, свързани с трудностите и притесненията в сферата на сексуалността. Подкрепа и асистиране за подобряване на интимното общуване между партньорите.
 • Фамилно консултиране – проблеми в общуването в семейството и между деца и родители. Подкрепяща терапия при загуба или болест на близък.
 • Консултиране по лични и корпоративни проблеми свързани с възприемането и преодоляването на негативните ефекти от финансовата и икономическа криза.
 • Психологически профили, подпомагащи подбора на кандидати за работа в частни и държавни компании.
 • Психологичен подбор на кадри и издаване на Удостоверения на частни охранители за психологическа пригодност по Закона за Частната Охранителна Дейност.
 • Психологични изследвания и тестове.
 • Медицински удостоверения за психична годност свързани със сключване на брак, започване на работа, невъоръжена или въоръжена охрана, за осиновяване, гражданство, нотариални сделки и такива, които да послужат пред органите на съдебната власт и НСС. Експертиза на работоспособността (от ЛКК).

КОНТАКТИ

Д-р Захари Зарков – Психиатър гр. София
Адрес: гр. София, бул. “Св. Наум” №49, ет. 1
Тел.: 0878 28 45 36; 0888 97 77 32