Д-р Живко Петков – Невролог гр. Шумен

Д-р Живко Петков e специалист по неврология. Има дългогодишен доказан опит в диагностика и лечение на болести на нервната система.

Практикува в град Шумен.

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ:
    • множествена склероза
    • паркинсонизъм
    • миастения
    • заболявания на периферната НС (радикулити, полиневропатии)
    • възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система

КОНТАКТИ

Д-р Живко Петков – Невролог гр. Шумен
Адрес: гр. Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 19
Тел.: 054/ 875 069; 0888 544 064