Д-р Емил Хаджиев – Хирург, Съдов хирург – гр. Гоце Делчев

Published by burn on

Д-р Емил Хаджиеве специалист по хирургия, практикуващ в гр.Гоце Делчев.

Лекар – ординатор в МБАЛ Света Екатерина гр. София

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1989)

Специалности:

– Хирургия (Медицински университет – София,1996)

– Съдова хирургия (Медицински университет – София, 2012)

Завършва “Ултразвукова съдова диагностика“ (Медицински университет –София, 2012)

Докторант към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на тема „Лечение на хронични рани от съдов произход“ (2014 – понастоящем)

Клинични умения и компетенции:

  • Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания.
  • Ежедневно участва активно в дейността на клиниката – неинвазивни и инвазивни методи за диагностика на съдовата система, хирургични и ендоваскуларни интервенции с цел реваскуларизация на съдовете, консервативно лечение на съдови заболявания – артериални, венозни и лимфни.
  • Работи активно с цветно кодирана доплер- дуплекс сонография за диагностика на съдовите заболявания в своята клинично-изследователска дейност.

Членство в професионални организации и дружества:

  • Член е на Българския лекарски съюз (БЛС)
  • Член е на Българското Национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА)
  • Член е на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ)

Чужди езици:

  • Немски
  • Руски

 

КОНТАКТИ

Д-р Емил Хаджиев – Хирург, Съдов хирург – гр. Гоце Делчев
Адрес: гр. Гоце Делчев ул.Руек 1
Тел.: 0898 552 087