Д-р Емил Филипов – Акушер-гинеколог гр. София

Д-р Емил Филипов преглежда всеки вторник в поликлиниката на СБАЛАГ Майчин дом в кабинет 231 от 14:00- 17:00ч. 029172220.

 

Висше образование: ВМИ “Ив. Павлов”, гр. Пловдив, 1972 – 1980 г

Ординатор в Акушеро-гинекологично отделение, гр. Хасково, 1980 – 1986 г.

Придобиване на специалност по Акушерство и гинекология – 1985 г.

Спечелване на конкурс за асистент в СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София (04.05.1986 г.)

Старши асистент от 1989 г. в СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София

Главен асистент от 1994 г. в СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София

Работил е във всички клиники на СБАЛАГ “Майчин дом”.

От 1997 г. до днес работи в III-та гинекологична клиника “Стерилитет и гинекологична ендокринология”.

Има над 30 публикации в български издания, предимно в “Акушерство и гинекология”.

Провежда обучение на студенти по медицина и стоматология.

Води лекции на основния курс по Акушерство и гинекология за придобиване на специалност и на курсовете от следдипломна квалификация по “Стерилитет”, “Гинекологична ендокринология” и “Ендоскопски методи”, организирани от катедрата по Акушерство и гинекология.

Специализации: “Демографско възпитание” и “Семейно планиране и сексуално здраве”

Завършени курсове:

Доцимология ИСУЛ – 1988 г.
Здравен мениджмънт, модули в ИСУЛ – 1997 г.
Здравен мениджмънт и висша администрация, УНСС – 2001 г.
Д-р Филипов е медицински директор на МЦ “Афродита” и “Future health”.

гр. София
ул. “Проф. Марин Големинов” 3В
тел.: 028060060
гр. София
ул. Хенрик Ибсен 15
тел.:024199565

КОНТАКТИ

Д-р Емил Филипов – Акушер-гинеколог гр. София
Адрес: Майчин дом, гр. София, ул. Здаве 2
Тел.: 0888553115, 02 9172 220, 02 9172 345
Е-mail: