Д-р Емил Симеонов – Ортопед гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Емил Симеонов е специалист по ортопедия и травматология.

Завършва медицина в медицински университет Плевен през 1995 година. Cпециалист по ортопедия и травматология, тесен специалист в ендопротезирането на големи стави, артроскопската и вътреставна хирургия на малките и големите стави на човешкото тяло.

Професионалната му подготовка по хирургия, травматология и ортопедия започва в университетска многопрофилна болница “д-р Г.Странски” – гр. Плевен през 1995 година. От 1999 година е ординатор в Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ “д-р Г.Странски”. През 2000 година му е призната специалност по „Ортопедия и травматология” . От Април 2002 година е докторант към КОТ-Плевен.

 

Има тясна специализация в областтите :
– Артроскопска хирургия на опорно двигателния апарат
– Ендопротезиране на тазобедерната става
– Ендопротезиране на колянна става
– Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система
– Успоредно с работата в клиниката работи по докторската си дисертация “Остеохондрални увреди – съвременна диагностика и хирургично лечение”, под ръководството на доц. Емил Балтов – през 2006 година успешно полага Клиничен докторанстки минимум.

Д-р Емил Симеонов е:
Консултант към Клиника по Онкохирургия- УМБАЛ “Г .Странски”-Плевен
Консултант към ДКЦ- Плевен

ГРАФИК НА РАБОТА С ПАЦИЕНТИ:

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Клиника по ортопедия
Понеделник от 8:00 до 12:00 часа
Вторник от 8:00 до 12:30 часа
Сряда от 8:00 от 12:30 часа
Четвъртък от 8:00 до 16:30 часа
Петък от 8:00 до 16:30

ДКЦ “Д-р Георги Странски” – Ортопедичен кабинет 104
Вторник от 14:00 до 20:00 часа
Сряда от 13:30 до 19:30 часа

АКТА МЕДИКA, гр. Севлиево – частни прегледи
Понеделник от 13:00 до 16:00 часа

КОНТАКТИ

Д-р Емил Симеонов – Ортопед гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8 А, ет. 1, кабинет 104
Адрес: гр. Севлиево, ул. Никола Петков 60
Тел.: 064/ 886447; 0675/ 345 02; 0888755581
Е-mail:
Web site: http://www.doctorsimeonov.com