Д-р Емилия Шишманова – Стоматолог – с. Лозен

Д-р Емилия Шишманова е специалист по дентална медицина. Има индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в село Лозен.

Работи с НЗОК.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:

* Обща стоматология

* Профилактика

* Екстракция на зъби

* Почистване на зъбен камък

* Лечение на кариер

КОНТАКТИ

Д-р Емилия Шишманова – Стоматолог – с. Лозен
Адрес: с. Лозен, ул. Съединение 40
Тел.: 02/ 9929015