ITS | Здравен портал

Д-р Емилия Димитрова – Пулмолог гр. Русе

Д-р Емилия Георгиева Димитрова е специалист по Пневмология и физиатрия.

Практикува в Областния диспансер за пневмо-физиатрични заболявания в град Русе.

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:
  • Провежда диагностика в пълен обем на всички белодробни заболявания.
  • Извършва активно и интензивно лечение на остри критични и хронично болни.
  • Оказва консултативна и лечебно-диагностична помощ.
  • Подготвя и насочва за оперативно,химио- и лъчелечение.
  • Осъществява рехабилитации и профилактики при белодробно болни.

КОНТАКТИ

Д-р Емилия Димитрова – Пулмолог гр. Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Алея Лилия 1, ет.1, кабинет 5
Тел.: 082/ 824 159; 0886 557 741

error: Alert: Content is protected !!