д-р Елка Георгиева Ангелова – Хирург – гр. София

Published by burn on

д-р Елка Георгиева Ангелова – Хирург гр. София

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – 08:00 – 14:00
Прием: Платен прием
Вторник – 08:00 – 14:00
Прием: Платен прием
Сряда – 08:00 – 14:00
Прием: Платен прием
Четвъртък – 08:00 – 14:00
Прием: Платен прием
Петък – 08:00 – 14:00
Прием: Платен прием

КОНТАКТИ

СБАЛ по Онкология ЕАД
Клиника по коремна хирургия
София, ул. Пловдивско поле 6
Тел: 028076254