Д-р Елена Цекова Ходжева – пневмолог и фтизиотерапевт гр. Пловдив

Published by burn on

Признати специалности по “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”

 

КОНТАКТИ

Д-р Елена Цекова Ходжева – пневмолог и фтизиотерапевт гр. Пловдив
Адрес: Пловдив бул. "Пещерско шосе" № 66
Тел.: 032602797,032275717,032275700,032275701
Web site:  http://www.pulmonology-plovdiv.info