Д-р Елена Спасова Богушева – Кардиолог гр. София

Д-р Елена Спасова Богушева е специалист по Кардиология. Практикува е град София в район Подуяне.

Кардиологията е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология. Лекарите, които специализират в тази област на медицината се наричат кардиолози.

Кардиологията е специалност на вътрешни болести.

ДЕЙНОСТИ:

Лечение и диагностика на артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др.
ЕКГ.
Холтер – 24-часов мониторен контрол на кръвното налягане.
Ехокардиография с цветен доплер.
Стрес тест, велоергометрия.
Доплерова сонография на артерии и вени.
Пневрална пункция по спешност.
Кардио-пулмонална ресусцитация.

КОНТАКТИ

Д-р Елена Спасова Богушева – Кардиолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 02/ 9479265; 0888865189