Д-р Елена Гьошкова – логопед

Published by burn on

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1999-2008 г. Логопедичен кабинет в 21 ОДЗ “Зора”, обслужващ целия район Илинден / 5 детски градини /
2008-2011 г. Логопед в ЧСОУ ЕСПА, член на Управителния съвет на училището
От 2011г. Частна практика

ОБРАЗОВАНИЕ:

1991-1996 г.
Софийски университе “Св. Климент Охридски”
Специалност: Дефектология
Специализация: ЛОГОПЕДИЯ и СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

“Преход от устната към писмената реч и някои проблеми при ограмотяването на първокласници” 11.10.2009г., Логопедичен център “Ромел”
“Дефицити на невербалната комуникация: характеристика и терапевтични насоки” 07.02.2010г., Логопедичен сентър “Ромел”
“Невропсихологична диагностика” 16.07.2010г. Национално сдружение на логопедите в България
“Диагностика и превенция на езика 3-4 ” 07.11.2010г., Логопедичен център “Ромел”
“Терапии на нарушенията на писмената реч” 28.11.2010г., Логопедичен център “Ромел”

КОГА ДА ПОТЪРСИМ ПРЕГЛЕД

Логопедичната консултация и терапия не са нещо страшно или травмиращо за детето. Всичко се поднася в игрова форма, с много нагледни средства. По-добре, ако един родител има притеснения да направи консултация, на която логопедът може и да установи, че това са само родителски притеснения. Но, ако пък наистина има проблем, е добре да не се губи време и да се започне навреме терапията.

Кога родителят да се обърне към логопед?

Когато детето до 3 годишна възраст още не говори или говори “бебешки”.
В предучилищна възраст:
» Ако детето не разпознава цветовете, посоките горе-долу, пред-зад.
» Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи или не ги съгласува правилно.
» Когато не може да разкаже за случка или позната приказка като спазва последователността на събитията.
» Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове – с, з, ц, ш, ж, ч, р , л , к,г.
» Ако детето заеква.
В начална училищна възраст:
» не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно, понякога с прояви на хиперактивност с или без дефицит във вниманието.
КОНТАКТИ

Д-р Елена Гьошкова – логопед – www.logoped-bg.com

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.54А, вх.Б, /зад магазин “Зора”, на спирката на метрото/
Моб. тел.: 0888 767 272
E-mail: office@logoped-bg.com