Д-р Елена Витлиемова Евтимова – общопрактикуващ лекар гр. Велико Търново

Published by burn on

Д-р Елена Витлиемова Евтимова е общопрактикуващ лекар с дългогодишен медицински опит. Доктор Евтимова извършва прегледи в своя медицински кабинет в град Велико Търново, ул. “Марно поле” № 21.

Като личен лекар (GP) във Велико Търново д-р Елена Евтимова извършва профилактични медицински прегледи, имунизации, следи за нормалното здраве на своите пациенти.

Доктор Елена Евтимова също така издава медицински направления за специалист при необходимост.

Повече за дейността на д-р Евтимова можете да научите на посочените по-долу телефони.

 

ДЕЙНОСТ
  • изпълнява предвидените медицински дейности по програми “Майчино здравеопазване” и “Детско здравеопазване”, както и да извършва профилактични прегледи на осигурените лица над 18-годишна възраст, съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
  • води регистри на електронен носител;
  • подготвя необходимата документация за консултации и медико-диагностични изследвания, когато прецени, че са необходими такива;
  • подготвя изискващата се документация за хоспитализация на пациентите;
  • извършва посещения на здравноосигурените лица от домове за медико-социални грижи, записани в неговия регистър;
  • осъществява методична помощ по отношение на здравните дейности в училищата, касаещи включените в регистъра му лица, ако са създадени условия за това от ръководството на съответното учебно заведение;
  • изготвя талон за здраво-словното състояние на децата и учениците;
  • излага на видно място в амбулаторията си списък информация за категориите лица, освободени от потребителска такса, съгласно чл. 37 ЗЗО;
  • ;оказва спешна медицинска помощ на всеки пациент независимо от неговата регистрация и местоживеене, когато такава е потърсена от него, до идване на екип на спешна помощ;
  • осигурява непрекъснатост на медицинските грижи за регистрираните при него лица.
КОНТАКТИ

Д-р Елена Витлиемова Евтимова – общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Велико Търново ул. “Марно поле” № 21, каб.111
Моб. тел.: 0887 641 629