Д-р Евтимия Солева – Oбщопрактикуващ лекар гр. София

Published by burn on

Д-р Евтимия Солева Христева-Петрова  е общопрактикуващ лекар с дългогодишен опит в областта на медицината. Като GP (общопрактикуващ лекар), доктор Христева-Петрова осъществява профилактични медицински прегледи с основна функция превенция на заболяванията.

Доктор Христева-Петрова  извършва профилактични прегледи и при нужда, по своя преценка пренасочва пациента към съответния специалист според симптомите и подозираното заболяване.

 

 

ДЕЙНОСТ
  • Профилактични прегледи
  • Изписване на направление за специалист
  • Прегледи на деца
  • Издаване на медицински свидетелства
  • Поставяне на имунизации

Основната функция е превантивната, т.е. профилактиката. Задачата на общопрактикуващият лекар е да открие своевременно рисковите фактори у индивида, да проследява, да намали или премахне риска от развитие на дадено заболяване. ОПЛ основно се занимава с превенция на основните хронични заболявания: Артериална Хипертония, Диабет, рак с различна локализация (рак на гърдата, шийката на матката, дебелото черво и др.), хронични заболявания на дихателната система (ХОББ), ревматологични заболявания (остеопороза) и др.

Проследява развитието на пациентите си и своевременно сигнализира за отклонения в развитието (предимно деца, но и възрастни).

Диагностична и лечебна дейност – ОПЛ диагностицира заболяванията, назначава съответната терапия и проследява лечението. ОПЛ разполага с по-ограничени възможности, като например липса на необходимата специализирана апаратура. При необходимост от повече изследвания или трудности в диагностиката ОПЛ насочва пациентът за консултация с тесен специалист.

ОПЛ е най-близо до пациентът и е негов съветник. Личния лекар познава най-добре състоянието на Човека и може да даде мнение, което е най-правилно за дадената ситуация (тук се намесват множество фактори, дори и немедицински). Пациентите имат доверие на личния си лекар и се консултират с него за всякакви въпроси, свързани със здравето.

Образователна функция – ОПЛ трябва да обучава своите пациенти как да променят начина си на живот при наличие на рискови фактори за развитие на дадено заболяване, да обучава и подсеща пациентите си за вредата от тутюнопушенето и алкохола, да консултира за прием на медиакменти (противозачатъчни, хормонозаместителна терапия и др.) и т.н. ОПЛ е един уважаван лекар, до който пациентите се допитват и зачитат мнението му.

Диспансерна функция – ОПЛ трябва да диспансеризира пациенти със съответни социално-значими заболявания: Артериална хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето, доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, анемии и други.

КОНТАКТИ

Д-р Евтимия Солева – Oбщопрактикуващ лекар гр. София
Адрес: гр. София, бул. “Пушкин” № 114
Тел.: 0888 958 686
Е-mail: