ITS | Здравен портал

Д-р Драгомир Дарданов – Хирург гр. София

Д-р Дарданов е хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология и клиничната анатомия. Завършва медицина през 2002 г., специалност Хирургия придобива през 2008 г. През същата година защитава дисертация върху хирургичното лечение на ректалния карцином и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор”.

Специализирал е във водещи клиники в България /СБАЛ по Онкология – София, ВМА,УМБАЛ „ Д-р. Г.Странски” – Плевен/ и чужбина (САЩ, Великобритания и Япония). Участвал е в редица квалификационни курсове, както в България, така и в Холандия, Австрия, Германия, Гърция, Португалия и др.

Носител на „Златен Хипократ” и „Мини-Нобелова награда”.

От 2012 г. след изпит пред международна комисия получава Европейска диплома по Хирургична онкология на Европейския Борд по Хирургия (EBSQ Surgical Oncology).

Д-р Дарданов има активна научно-изследователска и преподавателска дейност. Преподава в Медицински Университет – София. Сътрудничи с Институт по Органична химия, БАН относно разработването на продукти за лечение на рани и хранителни напитки за пред- и следоперативно хранене.

Работи в Първа хирургия на УМБАЛ “Александровска” и 5 ДКЦ София (Студентска поликлиника).

От 2013 г. е избран за Национален представител за България в Европейското дружество по колопроктология (ESCP).

Професионален опит:

2014 – сега

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – Първа хирургия; Медицински Университет – София, Катедра по Обща и оперативна хирургия

2013 – 2014
Пета МБАЛ София ЕАД, Второ хирургично отделение

2007 – 2014
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Медицински Факултет, Катедра по Анатомия и Хистология, Главен асистент

2012
МБАЛ „Софиямед”, София, Отделение по Хирургия

2008 – 2012
Медицински Интитут – МВР, Централна Клинична Болница, Клиника по Хирургия, Главен асистент

2008 – 2012
Академия на МВР, преподавател по Долекарска помощ

2008 – 2012
Медицински Колеж – София, хоноруван преподавател по Хирургия и Долекарска помощ

2005 – 2006

Медицински Университет – Плевен, Катедра по Анатомия, Хистология и Цитология, хоноруван асистент

1998 – 2002
Медицински Университет – Плевен, Катедра по Анатомия, Хистология и Цитология, демонстратор по анатомия

 

Д-р Драгомир Дарданов е специалист хирург и работи в областта на коремната и обща хирургия и хирургичната онкология.

Обхватът на клиничната работа на Д-р Дарданов включва диагностика, хирургично и/или консервативно лечение на:

 • Заболявания на органите в коремната кухина – доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха, тънките и дебелите черва, правото черво, черния дроб и жлъчната система, задстомашната жлеза; надбъбречните жлези; туморни заболявния обхващащи няколко органа и включващи органи от пикочо-половата система.
 • Приложение на лапароскопски и мини-инвазивни методи за лечение.
 • Приложение на «Система за ускорено възстановяване след операции /ERAS/», намаляваща оперативния стрес и следоперативните усложнения и позволяваща по-бързо връщане към нормалния ритъм на живот след коремни операции.
 • Заболявания на ануса и аналния канал – хемороиди, фисури, фистули, кондиломи, кисти в опашната област, полово-предавани болести и др.
 • Заболявания на коремната стена, вкл. хернии и корекция на «коремна престилка».
 • Заболявания на млечната жлеза – доброкачествени и злокачествени тумори, мастопатия.
 • Извършване на органо-съхраняващи операции;
 • Приложение на биопсия на стражеви /сентинелни/ лимфни възли/;
 • Заболявания на щитовидната и паращитовидните жлези – доброкачествени и злокачествени тумори, възловидна гуша и др.
 • Заболявания на кожата и меките тъкани – хронични рани, тумори /вкл. малигнен меланом с приложение на биопсия на сентинелни лимфни възли, радикално отстраняване на тумора +/- лимфна дисекция и пластично възстановяване на получения дефект/ и др. Приложение на комплексен подход при лечението на хроничните рани, включващ и приложението на «система за негативно налягане», оригинални продукти от БАН /от сериите Neprolysin и Post-Neprol/ и др.
 • Заболявания на лимфните възли – метастази в лимфните възли /шийни, подмишнични, слабинни/, налагащи тяхното радикално отстраняване.
 • Заболявания на главата и шията – кисти на шията, тумори на слюнчените жлези, кожни тумори на лицето, увеличени шийни лимфни възли и др.
 • Заболявания на мъжката полови органи – пенис, тестиси, вкл. тумори полово-предавани болести.

Д-р Дарданов:

 • Извършва ехография на коремните органи, щитовидната и млечна жлеза и тестисите;
 • Извършва ректоскопия с биопсия;
 • Консултира пациенти с онкологични заболявания с оглед точно стадиране и преценка за комплексното лечение.
 • Извършва поставяне на постоянен подкожно разположен венозен източник за химиотерапия /totally implantable venous access system (TIVAS), porth-a-cath/.

Д-р Дарданов работи в Първа Хирургия на УМБАЛ “Александровска” София всеки ден от 8 до 14 ч.

Амбулаторни прегледи се извършват в 5 ДКЦ София (Студентска поликлиника) всеки понеделник и четвъртък от 16 до 18,30 ч.

КОНТАКТИ

Д-р Драгомир Дарданов – Хирург гр. София
Адрес: гр. София, бул. “Столетов” 67А
Тел.: 089 828 99 29; 0888234777
Web site: http://dardanov.com/

error: Alert: Content is protected !!