Д-р Донка Коева Куманова-Кочева – Пневмолог гр. Гоце Делчев

Д-р Донка Коева Куманова-Кочева е специалист –по Пневмология и фтизиатрия.

ДЕЙНОСТ

Извършва лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система:

  • хроничен бронхит
  • бронхиална астма
  • белодробен емфизем
  • пневмонии
  • плеврити
  • белодробна и извънбелодробна туберколоза и други

 

КОНТАКТИ

Д-р Донка Коева Куманова-Кочева – Пневмолог гр. Гоце Делчев
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Стара Планина 54, ет. 1
Тел.: 0751/ 602 57; 0896 732 693