Д-р Диан Шарланов – Стоматолог гр. Стара Загора

Д-р Диан Шарланов е специалист по обща дентална медицина и орална хирургия.

Член е на сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България. Член е на асоциацията по лазерна дентална медицина и на Български зъболекарски съюз.

 

Професионална биография:

1985 г. – завършва стоматологичен факултет на Висш медицински институт гр. Пловдив
1985 – 1988 г. – работи в Работническа болница гр. Гълъбово, стоматологично отделение
1989 г. – Специализира и придобива специалност „Обща стоматология”
1988 – 1992 г. – Работи в здравна служба в с. Опан
1992 – 1999 г. – Работи в Стоматологична поликлиника гр. Стара Загора, кабинет ОРБ
1994 г. – Разкрива частна стоматологична практика
1995 г. – Специализира и придобива специалност „Орална хирургия”
1996 г. – Специализира и работи „Имплантология”
1999-2010 г. – Работи в МБАЛ „Д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора, отделение УНГ
2000 г. – Регистрира индивидуална практика за първична дентална помощ
2007 г. – Регистрира индивидуална практика за специализирана дентална помощ – орална хирургия
2010 г. – Работи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение ЕАД гр. Стара Загора, клиника УНГ.

УСЛУГИ:

Ендодонтия
Импланти
Протетика
Орална хирургия
Лечение под обща анестезия
Визити по домовете

КОНТАКТИ

Д-р Диан Шарланов – Стоматолог гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 97 ет.3, кабинет 4
Тел.: 042/ 648089; 087 8166757; 088 6464850
Web site: http://www.sharlanovdental.com