Д-р Дафинка Койчева – Личен лекар гр. Казанлък

Д-р Дафинка Койчева е общопрактикуващ личен лекар в град Казанлък.
Като семеен лекар извършва: профилактични прегледи, имунизации, диагностика на заболявания, лечение на пациенти и издава медицински удостоверения.
Основната цел на д-р Койчева е да осигури квалифицирана и достъпна медицинска помощ за здравето на своите пациенти.

ДЕЙНОСТИ:

Д-р Дафинка Койчева е личен и семеен лекар в гр. Казанлък. Разполага с медицински кабинет за извършване на клинични и профилактични прегледи на пациенти. Като общопрактикуващ семеен лекар, измерва остротата на зрението, кръвното налягане и извършва оценка на психичното и физическо здраве.
Д-р Койчева извършва диагнотика на заболявания при деца и възрастни в своя медицимнски кабинет. Тя е внимателен лекар с дългогодишен практически опит, който установява точно проблемите на своите пациентите. Доктор Койчева има богат опит и ще определи, какъв е риска да развиете дадено заболяване. Лекарят извършва наблюдение на пациенти с остри и хронични заболявания.

КОНТАКТИ

Д-р Дафинка Койчева – Личен лекар гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, ул. Розова долина 100
Тел.: 0888 459 021