ITS | Здравен портал

Д-р Дафина Тачова – специалист по Детски болести – гр. Благоевград

Д-р Дафина Тачова – специалист по Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия и Социална медицина и здравен мениджмънт- работи в Медицински комплекс „СИМПАТИЯ”– като Управител и нает общопрактикуващ лекар в „Симпатия” ООД – Групова практика за първична медицинска помощ и като специалист в извънболничната медицинска помощ в „СИМПАТИЯ – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по Детски болести и Детска пневмология и фтизиатрия” ЕООД

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детски болести: осъществява диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на деца от 0 до 18 год., консултации, профилактика и диспансеризация по договор с НЗОК, както и срещу заплащане при извършване на медицински дейности по желание на родителите.

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детска пневмология и фтизиатрия осъществява по договор с НЗОК и срещу заплащане:

  • Консултации на деца с неясни, рецидивиращи и продължителни симптоми от страна на дихателната система: задух, стридор, цианоза, свиркащо дишане, тахипнея, кашлица.
  • Диагностика, лечение и проследяване на деца с Пневмонии, Бронхиална астма, алергични заболявания, вродени аномалии на трахеобронхиалното дърво, гръдния кош и белодробния паренхим.
  • Диагностика, лечение и проследяване на деца с Туберкулоза.
  • Извършва функционална белодробна диагностика.
  • Работи по обучителна програма: „Детска астма”.

КОНТАКТИ

Д-р Дафина Тачова – специалист по Детски болести – гр. Благоевград
Адрес: Благоевград, ул. „Славянска” №60, ет.2
Тел.: 073881867
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!