ITS | Здравен портал

Д-р Дарина Игнатова – Педиатър гр. Велико Търново

Д-р Дарина Игнатова е специалист по детски болести.

Практикува в Отделението по педиатрия към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД и в ДКЦ, ет. 3, кабинет 312 в град Велико Търново.

Д-р Игнатова е завършила медицина в Медицински университет Плевен през 1999 г., след което започна професионалния си опит като общопрактикуващ лекар в с. Орловец, общ. П. Тръмбеш.

От 2004 г. до 2009 г. работи като лекар-ординатор в Детско отделение на МБАЛ “Д-р Методи Миновски”, гр. П. Тръмбеш. От 2010 г. работи като педиатър в ДО на МОБАЛ “Ст.Черкезов”, гр.В.Търново. Придобива специалност “Педиатрия” през 2012 г.

Приемно време:
от понеделник до петък от 08:00 до 13:00 часа.

КОНТАКТИ

Д-р Дарина Игнатова – Педиатър гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 1
Тел.: 0882911378

error: Alert: Content is protected !!