ITS | Здравен портал

Д-р Даниел Трендафилов – Кардиолог гр. Велико Търново

Д-р Даниел Трендафилов е специалист по кардиология.

Приема пациенти на следните адреси:

Адрес: Велико Търново, бул. България 38 А
Здравно заведение: Кардиологичен медицински център

Адрес: Велико Търново, ул. Бузлуджа 1
Здравно заведение: СБАЛК

КОНТАКТИ

Д-р Даниел Трендафилов – Кардиолог гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, бул. България 38 А
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа 1
Тел.: 062/ 601 664; 062/ 601 208; 088 883 506 5

error: Alert: Content is protected !!