Д-р Даниела Люцканова – Анестезиолог гр. Бургас

Published by burn on

Д-р Даниела Люцканова е специалист по анестезиология и реанимация. Осъществява предоперативната подготовка на всички болни. Запознава се с вида на операцията и техниката на нейното извършване за да прецени вида, степента и продължителността от нужда на анестезия (упойка).

При планови операции Анестезиолог и реаниматор Д-р Даниела Люцканова запознава пациента или неговите близки с целия обем на информация /в т. ч. рискове и противопоказания/.

 

ДЕЙНОСТИ:
Високоспециализирани дейности

Извършване от анестезиолог и реаниматор Д-р Даниела Люцканова – снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия.

Анестезиолог и реаниматор Д-р Люцканова работи в Медицински център Литос. МЦ Литос има договор със Здравната каса и осигурява възможността на пациентите си да се лекуват по клинични пътеки.

Преди влизане в кабинета по анестезиология и реанимация на анестезиолог и реаниматор Д-р Даниела Люцканова:

  • Пациентите с направление по НЗОК подлежат на проверка на здравен статус и заплащане на потребителска такса на регистратура.
  • Частните прегледи и изследвания се заплащат предварително на регистратура.
  • Записване на часове за преглед се извършва на регистратура.
  • В кабинета по анестезиология и реанимация се влиза след покана от медицинска сестра, която следи часовия график на съответния специалист.
  • Резултати от лабораторни изследвания се получават на регистратура.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Работно време на анестезиолог и реаниматор Д-р Даниела Люцканова:

  • вторник: 14:00 – 18:00 ч.
  • четвъртък: 14:00 – 17:00 ч.
  • петък: 14:00 – 17:00 ч.

КОНТАКТИ

Д-р Даниела Люцканова – Анестезиолог гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 73, МЦ Литос
Тел.: 056/ 866 454; 0888 428 503
Web site: http://mclitos.com/dluckanova.html