Клиника по дентална медицина “Св. Иван Рилски” гр. Габрово

Published by burn on

За денталното здраве на пациентите се грижат пет стоматолога с дългогодишен опит, и непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията.

За задоволяване на високите естетични изисквания в протетичната стоматология в комплекса работи зъботехническа лаборатория.

Комплексът разполага с рентгенологичен апарат с ниска степен на облъчване за секторни, ортопантомографски и телерентгенографии.

За приятната релаксация на разположение е кафе с лятна градина и детски кът.

Денталната клиника се намира в центъра на града на комуникативно място с лесен достъп.

д-р Гергана Рачкова – Дошкова
лекар по дентална медицина

ь През 1994год. завършва факултета по дентална медицина към Медицински университет-гр.Пловдив;

ь 1994-1996 работи като общо практикуващ стоматолог в частна стоматологична практика;

ь 1996-1999-постъпва в спешен кабинет към Районна стоматологична поликлиника – гр. Габрово;

ь 1999-2000-работи като общо практикуващ стоматолог към Първа поликлиника – гр. Габрово;

ь 2000 –2005-съвместна ортодонтска практика с д-р Шеткова от факултета по дентална медицина гр. Пловдив и обща стоматология в клиника по дентална медицина “Св.Иван Рилски”;

ь 2005-до сега съвместна ортодонтска практика с д-р Динкова от факултета по дентална медицина гр.София;

ь д-р Дошкова е член на Български изследователски клуб по лингвална ортодонтия;

ь д-р Гергана Дошкова има следдипломна квалификация по ортодонтия, редовен член е на Българското Ортодонтско Общество, на Българският зъболекарски съюз и на Академията по естетична стоматология.

 

 

Д-р Иван Дошков
Лекар по дентална медицина

ь През 1994 год. завършва факултета по дентална медицина към Медицински университет гр.Пловдив;

ь 1994-1997 работи като общо практикуващ стоматолог във втора градска поликлиника – гр. Габрово;

ь 1997-1998-работи в ортопедично отделение на Районна стоматологична поликлиника – гр. Габрово;

ь 1998-до момента частна дентална практика, мениджър на клиника по дентална медицина”Св.Иван Рилски” – гр. Габрово;

ь През 2006 год. завършва магистратура по специалност финансов мениджмънт в здравеопазването в Стопанска академия гр.Свищов;

ь През месец февруари 2007 година в Чикаго, САЩ съвместно с проф. Кисов участва в приемането на Българската академия по естетична стоматология за редовен член на Интернационалната федерация по естетична стоматология.

ь д-р Иван Дошков е член на Българският зъболекарски съюз и член на Академията по естетична стоматология.

ь д-р Дошков е член на Асоциацията на денталните мениджъри в България.

 

 

КОНТАКТИ

Клиника по дентална медицина “Св. Иван Рилски” гр. Габрово
Адрес: Габрово,ул.Юрий Венелин 22
Тел.: 066807373