Д-р Гергана Йорданова – Анестезилог гр. София

Published by burn on

Д-р Гергана Йорданова е специалист анестезилог с доказан медицински опит.

Д-р Йорданова приема пациенти в своя медицински кабинет в Първа МБАЛ в град София.

Д-р Гергана Йорданова е специалист с дългогодишна практика в областта.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

1. Консултативна дейност
Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

2. Анестезиологична дейност
2.1. Амбулаторна анестезия
– горна и долна ендоскопия – фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.;
– анестезия и седация в отделение “Образна диагностика” – ЯМР и скенер – при деца и възрастни по показания.
2.2. Анестезия в еднодневна хирургия
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, урология, АГ, обща и гръдна хирургия, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ и др. Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.
2.3. Анестезия в операционен блок
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, неврохирургия, урология, АГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ, неврохирургия, съдова хирургия, и др.
Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път.
3. Лечение на болката
3.1. В болничните структури –
3.2. В кабинет за лечение на болката
3.3. В сектор за лечение на болката
4. Интензивно лечение – Централна реанимация
В Централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

 

КОНТАКТИ

Д-р Гергана Йорданова – Анестезилог гр. София
Адрес: гр.София, бул. Патриарх Евтимий 37
Тел.: 0889 025 057