ITS | Здравен портал

Д-р Георги Стоилов – Ортодонт гр. Пловдив

Д-р Георги Стоилов е специалист – ортодонт с частна индивидуална практика в гр. Пловдив и понастоящем главен асистент във Факултет дентална медицина Пловдив катедра “Ортодонтия”.
Завършва ВМИ Стоматологичен Факултет гр. Пловдив през 1985г. През 1991г. придобива специалност Поливалентна стоматология. А през 2000г. специалност Ортодонтия. Медицинската си кариера започва в СЛПЗ с.Барутин през 1985г. От 1993г. – 1994г. работи в III та Градска п-ка , гр. Пловдив. От 1994г. до настоящият момент е главен асистент в катедра Ортодонтия във Факултет по дентална медицина на Медицински университет Пловдив. Участва в публикации на ортодонтска тематика .

 

Ортодонтията е специалност в денталната медицина, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбни и лицеви отклонения.
Ортодонтия не означава само естетика и “красива усмивка”, ортодонтията е здраве на зъбите и целия орален комплекс. Целта на лечението е постигане на максимален индивидуален хармоничен вид.
Лечението няма възрастови ограничения, могат да се подлагат на лечение пациенти от 6 до 76 години. Най-подходящо е първоначалния преглед да бъде направен 6-10г, да се прецени индивидуалната нужда от лечение. Ортодонтската намеса влияе благоприятно върху целия зъбодържащ апарат поради факта, че осигурява правилни контакти между зъбите, пародонтално здраве, подобрена дъвкателна функция, подобрена орална хигиена, подобрена дихателна функция, подобрена естетика и подобрено самочувствие.
Целта на ортодонтското лечение е свързана с правилната подредба на отделните зъби, при нужда да модифицира растежа на двете челюсти и да контролира тяхното нарастване и правилни взаимоотношения. Самото ортодонтско лечение може да бъде в зависимост от възрастта на пациента – ранно и късно лечение.

 

Лечението включва:
1. преглед, поставяне на диагноза , изготвяне на прецизен индивидуален план на лечение, базиран на рентгенографии и снемане на отпечатъци.
2.поставяне на подходящи лечебни апарати, брекетна система и осъществяване на активната и пасивна фаза на “носене “на апарата.
3.ретенционен период, който цели да запази лечебните ефекти трайно във бъдещето на пациента.

Средно ортодонтското лечение в зависимост от вида отклонение от нормата трае от 12-30 месеца.


Специализирана ортодонтска практика Д-р Георги Стоилов извършва лечение с екстраорални и интраорални апарати. Предлага:

Ранно ортодонтско лечение, което обхваща децата в предучилищна и училищна възраст , с млечно и смесено съзъбие. Лечението включва употребата на ортодонтски апаратчета ( т.нар. скоби) , които насочват правилния растеж на челюстите и взаимоотношенията между тях. При нужда се поставят функционални апарати.Това са някои ползи, които началото на лечението може да предложи:
* промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери
* предотвратява струпване на зъби като осигурява място за постоянните зъби
* избягва се необходимостта от екстракции на постоянни зъби
* да се намали вероятността да се ретенират постоянни зъби
* правилни орални навици
* премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане

Късно ортодонтско лечение, което обхваща пациентите в училищна и юношеска възраст със завършено постоянно съзъбие, но с незавършени процеси на нарастване и развитие. Успех в лечението се постига с използването на мултибрекетната система. При нужда се поставят и специални апарати за разширение( rapid expander апарат , lip bumper) като подготовка преди използването й.
* промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери
* осигурява място за постоянните зъби
* ретенирани постоянни зъби могат да се изтеглят и подредят в зъбната дъга без да се вадят
* премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане.

Възрастова ортодонтия, обхващаща пациенти с постоянно съзъбие, при които скелетното развитие на индивида е завършило.

КОНТАКТИ

Д-р Георги Стоилов – Ортодонт гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул.Васил Априлов 15A - ДКЦ “Св. Георги”, каб. 17
Тел.: 0888/ 603 563
Е-mail:
Web site: http://www.ortodont-stoilov.com/

error: Alert: Content is protected !!