Д-р Георги Миланов Георгиев – Лекар по дентална медицина Килифарево

Published by burn on

Д-р Д-р Георги Миланов Георгиев е лекар по дентална медицина.
Д-р Георгиев работи в кабинети в гр. Килифарево и гр. Велико Търново.
Д-р Георгиев притежава специалности:
Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

 

ДЕЙНОСТ
  • Извършва цялостната дейност, свързана с провеждане на стоматологичното лечение на пациентите.
  • Извършва първоначални прегледи, поставяне на диагнози, стоматологично лечение на пациентите.
  • Осъществява стоматологична дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
  • Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
  • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
  • Прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите.
  • Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и съвременни материали в областта на стоматологията и тяхното приложение.
КОНТАКТИ

Д-р Георги Миланов Георгиев – лекар по дентална медицина Килифарево
Адрес: гр. Килифарево, ул. “Трифон Саралиев” № 1
Моб.тел.: 0888 424 208

Адрес: гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 25
Моб.тел.: 0888 424 208