Д-р Георги Кабакчиев – Акушер-гинеколог гр. Горна Оряховица

Published by burn on

Завършва медицина през1989г. в Киевски медицински институт.В1990 –интернатура, от1990 до1992 – клинична ординатура и 1992 –1993г. специализация по акушерство и гинекология в Руския държавен медицински университет гр. Москва.

От 1993г. има призната специалност по Акушерство и гинекология, а през 1994г. регистрира частен кабинет.

До старта на здравната реформа работи в АГО на общинска болница Св. Иван Рилски гр. Г. Оряховица. От м. юли до декември на 2000 г. е в състава на ДКЦ І ЕООД гр. Г. Оряховица, а от януари 2001 г. сключва индивидуален договор с РЗОК гр. В. Търново за специализирана доболнична помощ по акушерство и гинекология.

ДЕЙНОСТ

4D ехография

Фетална морфология

Диагностика и лечение на стерилитет

Детско-юношеска гинекология

Мамоехография

РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки работен ден от 12.00ч. до 14.00ч. и oт 17.00ч. до 19.00ч.

КОНТАКТИ

Д-р Георги Кабакчиев – Акушер-гинеколог Горна Оряховица – www.varvara.hit.bg

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Македония 34
Моб. тел.: 0888 892 407
Е-mail: g_kab@ abv.bg