Д-р Георги Велев – Коремен хирург – гр. София

Published by burn on

Завършил ВМИ – Софияпрез 1981 г. От 1981 г. до 1983 г. работи като хирург ординатор в Хирургично отделение – Разлог.

През 1983 г. след спечелен конкурс е назначен към Катедрата и клиника по хирургични болести към тогавашната Медицинска академия в Александровска болница, София. Ръководител по това време и негов учител е известният хирург проф. Янко Добрев.

В повече от 30-годишния си опит като хирург печели доверието на пациентите като специалист с индивидуален подход към пациента, точно поставяне на диагнозата и извършване на адекватна оперативна намеса.

През 1993 г. участва в екипа на втората в страната лапароскопска холецистектомия (премахване на жлъния мехур през малки отвори в коремната кухина). С това се счита за един от пионерите в лапароскопската хирургия в България.

Специализирал е миниинвазивна хирургия в Бeрлин, Германия и лапароскопска хирургия в Сан Диего, САЩ. В момента продължава да работи като лапароскопски хирург.

Привърженик на лапароскопската холецистектомия през 3 отвора (стандартния метод е с 4 отвора). През 2011 г. за пръв път в клиниката извършва премахване на жлъчният мехур през 1 отвор – SingleIncisionLaparoscopicCholecystectomy. Към момента се е специализирал и в лечението на туморите в коремната кухина – рак на дебелото черво, рак на стомаха, рак на панкреаса.

Оперативните му техники са съпоставими с последните тенценции в съвременната хирургия в Европа и света.

Един от въвелите в клиниката операцията „Ниска предна резекция” при тумори на ректума.

Разработил е и е въвел в пратиката методи за лечение на големи хернии на коремната стена със специални полусиснтетични плата, т.нар свободна от напрежение пластика (freetensionplastic). Херниите на ингвиналният канал оперира по най новите въведени стандарти в хирургията – използване на синтетично платно, където шансът за рецидив (повторна поява на херния) е минимален.

Лекува по съвременни стандарти и рак на млечната жлеза, заболявания на щитовидната жлеза.

Редовно участва в научните изяви в страната и в Европа. Член е на Българското хирургично дружество и на Европейската асоциация по лапароспопска хирургия (EAES).

КОНТАКТИ

Д-р Георги Велев – Коремен хирург – гр. София
Адрес: гр. София ул. Св. Георги Софийски 1
Тел.: 0888 22 40 48
Е-mail: