Д-р Галина Борисова – Обща медицина София

Published by burn on

Здравейте, приятели! Наричам Ви така,тъй като в процеса на лечение е неизбежно пациентът да се довери на лекаря,а лекарят да се старае с цялата своя компетентност и знания да му помогне.

Казвам се Галина Борисова и съм лекар с 24 годишна практика.Завършила съм Медицина в Медицинска Академия – гр.София.Бях една от първите,които си взеха Специалност “Обща медицина” в България.След това защитих и специалност “Кли- нична токсикология”.Завърших първия випуск по Хомеопатия в България – през 1997г.И за да мога изцяло да съм полезна на своите пациенти,учих и психотерапия в Швейцария, в школата на проф.Бернаскони.Завършила съм и много преквалифи- кационни курсове,които ми помагат да съм в час с постоянно променящата се наука медицина.Работила съм три години в “Бърза помощ”- универсална школа за лекари;а след това в отделение по ендокринология,по пулмология,по клинична токсикология. Три години бях заведущ извънградски ендокринологичен кабинет,две години в ПДО /приемно диагностично отделение/,а като влезе новата система – като GP – личен лекар,но се наложи да се откажа,тъй като Здравтата каса не бе съгласна да се зани- мавам с Хомеопатия и Психотерапия,докато съм GP.И така,разделих се с моите пове- че от 2000 пациенти,на които бях личен лекар,с ясното съзнание,че с помощта на хомеопатията и психотерапията ще допринеса за пълното им оздравяване,а не само за закрепване на здравето им.Работя по американската теория за единния произход на болестите – токсемията. Според нея стресът блокира органите на човешкото тяло,които изхвърлят токсините. Кой орган ще се блокира зависи от генетичното предразположение.А дали ще се бло- кира част от орган,цял орган или няколко органа зависи от силата на стреса.Когато имаме блок на изхода на системата, токсините в човешкото тяло не могат да бъдат из- хвърлени и се натрупват в организма.Количественото натрупване води до качествено изменение,наречено болест.Как ще се казва болестта зависи от това къде са се натру- пали токсините.Така се получават болестите.Хубавата новина е,че човешкото тяло напълно се обменя за 1-3години,дори и нервната клетка /Нобелова награда на група американски физиолози за 1995г./Следователно,ако се справим със стреса,престанем да вкарваме отрови и махнем старите натрупани отрови,БОЛЕСТ НЯМА.

Как се постига това?На ниво “Стрес” работя по метода на проф.Брайън Уейст от Флорида-САЩ,който позволява в амбулаторни условия да се извършва дълбинна психотерапия.Методът е познат и като “Регресивна психотерапия” – отива се към стреса,преживява се и стресът спира да действа.Методът е напълно безопасен,тъй като по време на сеанса подсъзнанието държи всяка клетка под особен надзор и ако има и най-малката опасност за тялото,подсъзнанието не допуска това.По време на сеанса и след това се помни всичко.Не е хипноза.

На ниво”Вкарване на отрови” се изисква диетична намеса.На ниво”Тяло” се атакува заболяването с хомеопатични средства,а когато силите на организма не стигат той с помощта на хомеопатията да се справи със заболяването,се включва и алопатия .Има случаи,котато пациентът пристига с постоянна алопатична терапия и тогава фона на хомеопатичните лекарствени средства се спират алопатичните. /Разбира се,при подобрение на състоянието/.

На ниво “Стари натрупани отрови” се използват специални методи и лекарства.

И така,ако се работи и на четирите нива,със сигурност могат да се излекуват всички болести,с изключение на генетично детерминираните,вродените и тежките психични заболявания,и състоянията,изискващи хирургическа намеса./След приложеното хирургично лечение,може да се продължи работата на четирите нива на лечение на заболяването /.Защо това е така може да се обясни с квантовата физика в меди- цината.

Психотерапия се работи главно с по-големи деца и възрастни,но съм имала слу- чай с 5-годишно дете със страхова невроза,което се излекува нарълно след ня- колко сеанса по психотерапия.За сметка на това хомеопатията е показана като терапевтичен метод още от самото раждане и е напълно безвредна.Хомеопатията е едниствената терапия,която се прилага на бременни и не уврежда плода.Продъл- жителността на лечение на едно заболяване е свързано с неговата давност.След снемане на хомеопатично интервю и определяне на хомеопатичните лекарства за лечение,ако заболяването е остро,то се повлиява за няколко дни,а при току-що получена травма и приложена Arnica montana-веднага,т.е. до минута болката изчезва. Ако обаче заболяването е старо,лечението е толкова месеца,колкото години е заболянето,като след началното повлияване се минава на поддържаща терапия.На някой може да му се стори бавно,но е по-добре от перспективата цял живот да вземате таблетки и да си носите заболяването с вас.

При лечение с хомеопатия,и то ако се работи само хомеопатия без приложе- ние методиките за различните нива на лечение на заболяването,е възможно получа- ването на т.нар.“лечебна криза” при някои от хората,която след продължаването на лечението отминава.Тук трябва да отбележа и случаите,когато лекувам много малки децана 1 и под 1год.,които вече са приемали по някакъв повод антибиотик и вече често боледуват.Възможно е след първоначалното започване на лечението с хомеопатия да не стигнат вътрешните сили на детето да се пребори с болестта и се премине отново на алопатично лечение,дори и антибиотик.Но след приключ- ване даването на антибиотика, се дават профилактични хомеопатични лекарства и светлия периодмежду две боледувания става по-дълъг,докато накрая детето престава да боледува.За често боледуващи малки деца,особено бебета,които са получавали антибиотици,този период на заострено внимание и понякога боледу- ване е около 2-4 месеца.Толкова време е необходимо да закрепне имунната им система и да се възстановят жизнените сили на организма след приложените силни алопатични лекарства.

Напоследък все повече педиатри съветват младите майки щом детето не е добре,да го изведат навън.Това е така,що се отнася до случаите с алергия към домашен прах и акари,но не и когато детето има температура над 37 градуса по Целзий.Тогава трябва да му се осигури покой,лека храна и разбира се,лекарства /хомеопатични или алопатични/.В противен случай много бързо /особено при бебе. тата/ една обикновена настинка може да премине в пневмония.

Да се осигури покой на тялото,когато нещо не е наред, е задължително и за възрастните,не само за децата.Така се дава възможност на организма да вложи всич- ките си сили за отстраняването на заболяването и бързото възстановяване след това. Така например по данни на американски лекари Идиопатичната дилатативна кардио- миопатия /уголемяване на сърцето по неизвестни причини/се лекува само с лежане на легло,без пациента да става дори до тоалетната и сърцето се прибира до нормалните си размери за период от 3 до 6 месеца/.

И така,справяйки се с миналия стрес и научавайки как да се справим с настоя- щия /това е част от психотерапията/;спирайки да вкарваме отрови в нашето тяло; махайки старите натрупани отрови и прилагайки профилактично Хомеопатия след като вече сме се излекували с нея,ние оставаме постоянно здрави,което е и целта на приложения комплексен подход към лечението на заболяванията от различно естество.

Бъдете здрави и щастливи ,приятели,защото здравето и щастието са в основата на живота ни на Земята.Така ще опазим и планетата си за бъдните поколения!

ДЕЙНОСТИ
  • Хомеопатия
  • Психотерапия
  • Клинична токсикология
  • Пълна гама хомеопатични лекарствени средства
  • Денонощна аптека
  • Обща медицина
  • Педиатрия
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

Д-р Галина Борисова – Обща медицина София – doctorborisova.com
Адрес: гр. София, ЖК “Хаджи Димитър”, ул. “Макгахан” блок 71, вход “Г”, ап. 65
Тел.: 02 947 96 75 – Медицински кабинет
Тел.: 02 947 96 73 – ДЕНОНОЩНА Аптека
Моб.тел.: 0887 954 995
E-mail: aster_group@abv.bg; borisova@doctorborisova.com

[google-map-v3 shortcodeid=”TO_BE_GENERATED” width=”98%” height=”350″ zoom=”17″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” enablegeolocationmarker=”false” enablemarkerclustering=”false” addmarkermashup=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”гр. София, ул. Макгахан блок 71{}medicine.png{}Д-р Галина Борисова – Обща медицина” bubbleautopan=”true” distanceunits=”miles” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]