Д-р Владислав Росенов Дунев – Уролог – гр.Плевен

Published by burn on

Д-р Владислав Росенов Дунев е специалист по урология.

Завършва медицина през 2002 г. в ВМИ Плевен.

Академична позиция:

 • ДОКТОРАНТ към катедра „Сестрински хирургични грижи
 • Европейско училище по УРОЛОГИЯ – 2006Г. ПРАГА ЧЕХИЯ

Специализации :

 • тримесечен курс на обучение в Униклиник Ахен, Германия, под ръководството на проф. д-р Яксе, проведен през 2007
 • Квалификационен курс на тема: „Карцином на пикочния мехур – класификация на СЗО – 2004 г.”, проведен в МУ – Плевен на 17.11.2006 год.
 • Курс по „Eндоскопски манипулации и изследвания в урологията”, проведен през периода 10-14.03.2008 г. в МУ-Плевен и призната правоспособност по „Ендоскопски методи на изследвания и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова системи”
 • Курс по «Ехографска диагностика в урологията», проведен от 14.04. до 18.04.2008 г., в МУ-Плевен и призната правоспособност по «Ехографска диагностика на заболяванията на отделителната и мъжката полова системи и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство»
 • Курс по «Вземане на биопсични материали в урологията» – от 12.05 до 16. 05.2008 год. в МУ- Плевен и призната правоспособност по «Вземане на биопсичен материал от органи на отделителна имъжка полова системи и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания»
 • Участие в курс на тема: „Училище по абдоминален доплер”, проведен от 19.06. до 21.06.2008 г. в гр. Велико Търново
 • Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоисточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен ;
  Тематичен курс на по: „Методология на НИР. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване”, проведен в МУ – Плевен на от 31.05 до 04.06.2010 г.
 • Квалификационен курс по „Екстракорпорална литотрипсия”, ВМА-София, 18-22.10.2010 год. (Приложение 1.1/23);
 • Квалификационен курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол – 2010 год., ВМА-София
 • Курс за работа с литотриптор „Dornier Compact Alpha”, 26-28.10.2010 год. (Приложение 1.1/25);
 • Курс и призната правоспособност по „Диагностична лапароскопия, I-во ниво”, МУ-Плевен, 2010 год.
 • Курс по „Роботизирана хирургия в урологията и гинекологията” ,/The IX International Workshop on da Vinci Surgery in SEE/, 18-20.05.2011 г. ТЕЛЕЦ МУ – Плевен (Приложение 1.1/27);
 • Участие в практически семинар на тема: „TURis resection, TURis plasma vaporization, NBI cystoskopy”,”, проведен на 01.07.2011 г. във ВМА – гр. София
 • Курс и призната правоспособност по „Диагностична лапароскопия, II-ро ниво”, МУ-Плевен,11. 2011 год.
 • Курс по „Актуални проблеми на педагогиката и андрагогиката“,МУ – Плевен, 12.2011 год.

Специалности:

 • Диплом за специалност ПО УРОЛОГИЯ 2008Г. МУ ПЛЕВЕН
 • Съобщения от конгреси и конференции – 6; ПУБЛИКАЦИИ – 8

Членства в научни организации и съюзи: Българси лекарски съюз – от 2003; EAU/ ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УРОЛОГИЯ/ – 2003 , БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО 2009 Г.

Езикова квалификация: английски и НЕМСКИ.

КОНТАКТИ

Д-р Владислав Росенов Дунев – Уролог – гр.Плевен
Адрес: гр.Плевен, ул.”Г.Кочев”- 8а, УМБАЛ – „Д-р Г.Странски”, Клиника по УРОЛОГИЯ
Тел.: 064/ 886 516;0888876759;
Е-mail: