ITS | Здравен портал

Д-р Владимир Пранджев – Неврохирург гр. София

Д-р Владимир Стоянов Пранджев е специалист по неврохирургия. Работи като ординатор в Клиниката по неврохирургия на Военномедицинска академия.

 

 

В Клиниката по неврохирургия на ВМА, София се извършва високоспециализирана диагностична, лечебна и научно-преподавателска дейност. Провежданите диагностични мероприятия са свързани със заболявания на централната и периферна нервна система. Извършва се оперативно лечение на съдови, неопластични, дегенеративни, вродени, травматични и инфекциозно-възпалителни заболявания. Клиниката осигурява 24–часова специализирана спешна медицинска помощ на травматичните неврохирургични заболявания на територията на София–град и София–област и е една от водещите клиники за лечение на невротравматологични заболявания. Апаратурата, с която разполага клиниката, базирана в две операционни зали, отговаря на съвременните медицински изисквания и най-новите технически постижения. От началото на 2004 г. се извършват оперативни интервенции с помощта на невронавигационна техника, снабдена със софтуерни програми за осъществяване на интервенции в областта на черепа и гръбначния стълб. От 2009 г. е на разположение и нова модерна апаратура за интраоперативна ултразвукова невронавигация. Клиниката разполага с ендоскопска апаратура за осъществяване на минимално инвазини оперативни интервенции в областта на главата, както и гръбначния стълб. Широко приложение намира невроендоскопският инструментариум за извършване на ендоскопски интервенции по повод на дискови хернии в лумбалния отдел на гръбначния стълб. Богат е опитът на специалистите в приложението на модерни импланти /фиброкарбонови кейджове, титанови плаки, титанови мрежи и др./, които се прилагат при дегенеративните и травматични увреждания на гръбнака в областта на шийния и лумбалния отдел. Съчетаването на приложението им със софтуерната програма за невронавигирана спинална инструментация прави дейността на клиниката уникална за страната. Използва се и апаратура със съвременни възможности за интраоперативен неврофизиологичен мониторинг, което повишава качеството на предлаганите медицински услуги. Лекуват се болни със съдови заболявания на нервната система, при  които е показано извършването на ендоваскуларни интервенции. Опитът с това съвременно лечение на съдовите заболявания е най-голям в страната. Поради това клиниката е утвърдена като най-добра в този вид лечение. Високото ниво на специалистите и дългогодишният им практически опит допринасят за изключително високото ниво на предлаганата специализирана медицинска помощ, съобразена и отговаряща на приетите в страната медицински стандарти. Клиниката е акредитирана в рамките на ББАЛ – София на ВМА и работи по клинични пътеки, съгласно Рамковия договор, подписан с НЗОК.

КОНТАКТИ

Д-р Владимир Пранджев – Неврохирург гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 3 - ВМА, ет. 10
Тел.: 0888 340633

error: Alert: Content is protected !!