Д-р Вихрен Маринов – Нуклеарна медицина гр. Шумен

Published by burn on

Д-р Вихрен Маринов е началник отделение по Нуклеарна медицина, КОЦ – Шумен ЕООД.

Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия (ОНМ) има 35-годишна традиция в диагностичната и лечебната дейност с открити радиоактивни източници и обслужва пациенти с онкологични, ендокринни, ортопедични, нефрологични, хирургични и други заболявания.

Дейността на ОНМ отговаря на изискванията на медицинския стандарт “Нуклеарна медицина” и на Наредбата за основните норми за радиационна защита. Провеждат се сцинтиграфски изследвания (функционално изобразяване на органи и системи), лабораторна диагностика (изследване на биологично активни съставки в кръвта, без облъчване на пациента) и лечение (метаболитна лъчетерапия).

В ОНМ се извършват следните нуклеарно-медицински функционални изследвания:

сцинтиграфия на костна система при онкологични и неонкологични заболявания;
сцинтиграфия на щитовидна жлеза с технеций и радиоактивен йод;
сцинтиграфия на бъбреци;
сцинтиграфия на тестиси при възрастни;
сцинтиграфия на сентинелни лимфни възли;
перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
туморотропна сцинтиграфия.

По радиоимунологичен метод се изследват туморни маркери и хормони.
По клинична пътека се провежда метаболитна лъчетерапия при болезнени костни метастази (с радиоактивен стронций), при диференциран карцином на щитовидната жлеза и при тиреотоксикоза (с радиоактивен йод).

Началник на Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия е д-р Маринов, специалист по нуклеарна медицина.

КОНТАКТИ

Д-р Вихрен Маринов – Нуклеарна медицина Шумен

Адрес: гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63 (Комплексен онкологичен център)
Тел.: 054 80 07 46
Моб. тел.: 0896 844 141
Е-mail: wichren6@abv.bg