Д-р Виолета Николова Пашова – Вътрешни болести – гр. Горна Оряховица

Published by burn on

Д-р Виолета Николова Пашова има придобити специалности по:

* Вътрешни болести
* Клинична токсикология.

Д-р Пашова има опита и професионализма, който е нужен на всеки лекар, за да може правилно да диагностицира и лекува своите пациенти.

Практикува в МБАЛ Свети Иван Рилски гр. Горна Оряховица и МОБАЛ Стефан Черкезов -гр. Велико Търново, в отделение по реанимация и в детско отделение.

Практикува във филиала за спешна медицинска помощ – гр.Велико Търново

КОНТАКТИ

Д-р Виолета Николова Пашова – Вътрешни болести – гр. Горна Оряховица
Адрес: МБАЛ Свети Иван Рилски - гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 72
Адрес: МОБАЛ Стефан Черкезов -гр. Велико Търново, ул. Ниш 1 - ,отделение реанимация и детско отделение
Тел.: 0899 834 491