Д-р Виолета Мървакова – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Виолета Мървакова е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град София.

КОНТАКТИ

Д-р Виолета Мървакова – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 98 - партер
Тел.: 02/ 9525 816; 0887 469 438
Е-mail: