Д-р Виолета Кръстева – очен лекар гр. Варна

Published by burn on

Д-р Виолета Кръстева – очни лекари гр. Варна

КОНТАКТИ

Адрес: Варна, ул. Христо Попович 18-20
Здравно заведение: Очна болница Доц. Георгиев
Мобилен: 0888 698 445